Derinlemesine Paket İnceleme


Gelişen iletişim teknolojileri, son kullanıcının ihtiyacını, birbirleri ile bağlantılı çok sayıda ağ yapısını farklı ekipmanlar ile karşılamaktadır. Dolayısıyla, iletişim ağında çok değişik veri haberleşmesi bulunuyor ve buna bağlı olarak da yeni güvenlik tehditleri ortaya çıkıyor. Paketlerin derinlemesine incelenmesi ile verilerin anlamlandırılması, sınıflandırılması ve gerektiği anda kullanılmak üzere uygun alanlarda depolanmasının son derece kritik bir öneme sahip olduğu anlaşıldı

Derinlemesine paket incleme (DPI), internet trafiğinin protokol bazında detaylıca incelenerek gerekli kısımlarına bakılması ve yorumlanması olarak tanımlanır. DPI sistemlerinin yaygın olarak kullanım amacı; IP adreslerine veya uygulamalara giden paketleri incelemek, gerektiğinde engellemek ve paket içeriklerini kayıt altına almaktır.

DPI sistemlerinin tek amacı engellemek değildir. Kayıt altına alınan paketler şirketler tarafından incelenerek, müşteri memnuniyeti ile reklam, servis, ürün geliştirme gibi operasyonların doğruluk, maliyet ve kâr analizleri için de kullanılmaktadır. Analizler sonucunda, şirketler satış, pazarlama, destek ve ürün strateji planlamalarını proaktifleştirerek daha verimli sonuçlar almaktadır.

DPI, temel işlevlerinin yanında daha pek çok özelliğe de sahip;

  • Ağ güvenliği,

  • Yasal dinleme,

  • Ağ trafik izleme ve yönetimi,

  • Internet trafiği paylaşımı ve optimizasyonu,

  • İçerik zenginleştirme,

  • Dijital haklar yönetimi gibi alanlar, kullanımın yaygın olduğu alanlar arasında bulunuyor.

Detaylı bilgi için support@zerosecond.com.tr adresinden uzmanlarımıza başvurabilirsiniz.


Son yazılar
Arşiv