Endüstriyel Şirketler Siber Tehdit Altında


BT Güvenliği Riskleri anket çalışmasına katılım gösteren endüstriyel kurumların dörtte birinin, siber saldırılara maruz kaldığı ortaya çıktı. Bu durumda 2017 yılında endişe verici olan ise hızla artış gösteren hedefli saldırılar oldu. Uzmanlar, 2018’de şirketlerdeki veri gizliliğini daha güvenli hale getirmek için, siber güvenlik açığı olan noktalara yapılan hedefli saldırıları ortadan kaldırmanın öneminin altını çiziyor.

Son yıllarda endüstriyel pazardaki siber saldırıların karmaşıklığı ve sayısı artış gösteriyor. Hedef olarak gerçekleştirilen siber saldırılara karşı alınacak olan önemler göz ardı edildiği taktirde kuruma çok büyük zarar ve sonuçlara dönüşebiliyor. Anket çalışmasına katılan 962 endüstriyel şirketin %28 inin son 12 ay içinde hedef alınarak saldırılara maruz kaldığı tespit edildi. Bu oran, endüstriyel pazarın yalnızca %20'sinin hedefli saldırıya maruz kaldığı geçen yıla göre 8 puan daha fazla. Karşılaşılan duruma karşı uzmanlar tarafındaki tahmin ise; endüstriyel otomasyon bileşenlerindeki siber güvenlik açığı olan noktaları hedef alan özel zararlı yazılımların 2018'de ortaya çıkacağı yönünde. En önemlisi de saldırıların 1/3'ten daha fazla oranda arttığını ve siber suçluların endüstriyel pazara odaklı hedeflerinin büyük olduğunu gösteriyor.

Yeterli Bilgi Sahibi Değiliz ;

Endüstriyel şirketlerin % 87’si, BT/OT güvenliği tehditlerinin bir önceki seneye göre çok daha karmaşık olduğunu dile getirirken, %48 si karşılaştıkları tehditlerle ile ilgili yeterli bilgilerinin olmadığını söylüyor. Bu sebeple kurumların bu vakaları tespit edebilmek için haftalarca zaman harcamaları olası bir sonuç olarak görülüyor.

Kurumlar farkındalar;

Endüstriyel kurum çalışanların %62'si çok daha gelişmiş BT güvenliği yazılımlarının kullanılmasının ve saldırılara karşı yüksek kaliteli korumaya ihtiyaç duyduklarının farkındalar. Fakat, yalnızca yazılımlar yeterli değil. Ankete katılanların neredeyse yarısı, BT Güvenliği politikalarına, çalışanların tam olarak uymadığını belirtiyor. Ayrıca diğer sektörlere göre bu oran %6 oranında daha yüksek. Aynı zamanda yönetimden fabrika üretim çalışanlarına kadar herkesin kurumun güvenliği ve bilgi gizliliğinde önemi byük rol oynamakta. Bu koşulda endüstriyel kurumlar için siber güvenlik farkındalığı eğitimi verilmesi kaçınılmazdır. Uzmanlar, endüstriyel pazardakilerin büyük bir oranının yakın zamanda ne tür saldırılara maruz kalacaklarını ve nasıl sonuçlar ile karşılaşacaklarını bilmediklerini belirtirken; endüstriyel kontrol sistemlerini koruyabilmek için özel tasarlanmış ve kurumun kendi yapısına ait teknolojik süreçlerini baz alarak, yanıt veren ve uyum gösteren karmaşık bir güvenlik yapısını kullanmanın önemini vurguladı.

Detaylı bilgi için support@zerosecond.com.tr adresinden uzmanlarımıza başvurabilirsiniz.


Son yazılar
Arşiv