Endüstri 4.0 ile Siber Güvenlik


Akıllı, otonom teknolojiler sayesinde Endüstri 4.0, akıllı dünyaları harekete geçirmek ve geliştirilmiş üretime olanak sağlamak için dijital dünyayı fiziksel hareketlerle ilişkili hale getirmeye çabalar. Günümüzde, TCP / IP ve Ethernet üzerinden sürekli olarak bağlanan endüstriyel kontrol sistemleri, standartlaştırılmış kablosuz sistemlerin kullanımı gibi ortak bir manzaradır. Tüm bu protokoller geliştirilmiş ve analiz edilmiş yeni Endüstri 4.0'ın talep ettiği olgunluk ve güvenilirliği sunmalıdır.

Bilinen iletişim olanaklarının kontrol sistemlerine dahil edilmesi ile birçok fayda sağlanmakta fakat bu da, bu sistemleri daha çok görünür kılarak onları belirli risklere karşı savunmasız kılmaktadır. Bu nedenle, Endüstri 4.0 çok çeşitli saldırı olanakları yaratmakla beraber, aynı zamanda sistemleri çok daha fazla tehdit içeren bir konuma yerleştirmektedir .

Tehdit vektörleri, Endüstri 4.0'ın gelişiyle radikal bir şekilde genişledikçe, yeni riskler dikkate ve ele alınmalıdır. Basitçe söylemek gerekirse; güvenli, uyanık ve dirençli bir siber risk stratejisinin uygulanmasının zorluğu, Sanayi 4.0’ın geldiği noktada farklıdır. Tedarik zincirleri, fabrikalar, müşteriler ve operasyonlar birbirine bağlandığında, siber tehditler tarafından ortaya konan riskler, daha büyük ve potansiyel olarak daha da farklı genişliyorlar.

Bununla birlikte, dış tehdit ortamı ve akıllı, bağlantılı teknolojileri giderek daha çok taktiksel, yenilikçi, dönüştürücü, modernleştiren veya başka bir şekilde taklit eden işletmelerin yarattığı, gerçek ve genellikle göz ardı edilen siber riskler arasındaki odağımızı dengelememiz önemlidir.

Endüstriyel internet (IIoT) çağında, fabrikanızı siber saldırılardan korumak için göz önünde bulundurmanız gereken bazı önlemler ise:

  • Sistemsel bilgilerin dışarıya karşı kapalı olması,

  • Fiziksel güvenliğin savunmanın yapı taşlarından olduğu benimsemek,

  • Elde bulunan sitemi bütüncül bir yaklaşım ile temellendirmek,

  • Uzaklığın savunma bakımından bir önlem olmadığını, dış tehditlerin her zaman dikkate alınması gerektiği,

  • İçeriden oluşabilecek olumsuzluklara karşı güvenlik önlemlerinin alınması.

Detaylı bilgi için support@zerosecond.com.tr adresinden uzmanlarımıza başvurabilirsiniz.


Son yazılar
Arşiv