Verilerin Sınıflandırılması


Veri Sınıflandırma, e-posta, doküman, ve tüm dosya tiplerinin hassasiyet ve önem seviyelerine göre sınıflandırılmasıdır.

Bilginin sanal ortama taşınması, bilginin güvenliği konusunu doğurmuştur. Zaman içerisinde bilginin önemi artmış, sadece güvenli bir şekilde saklanması ve depolanması değişen ihtiyaçlara cevap verememiş aynı zamanda bir yerden bir yere aktarılması da bir ihtiyaç haline gelmiştir.Kurumlar siber güvenlik alanında satın aldıkları teknolojik ürünlerin yanı sıra ‘Güvenlik Politikalarını’ da oluşturmaya başlamıştır.Sahip olunan, kullanılan, oluşturulan ve saklanan bilgileri hassaslığına göre 3 sınıfa ayrılır.Bunlar; tasnif dışı,hizmete özel ve gizli bilgilerdir.

Kurumlarda Veri Sınıflandırması;

  • Yapılandırılmamış Verileri Tanımlama: Doküman ve e-postaları oluşturma sırasında önem değerini tanımlayın.Bu sayede kurumunuz hangi veriye sahip olduğunu ve hangi derecede koruması gerektiğini bilir.

  • Güvenlik Farkındalığını Arttırma:Son kullanıcıların, çalıştıkları kurumun sahip olduğu değer ve hassasiyet konusundaki farkındalığını arttırmak için doküman ve e-postalara otomatik görseller ile desteklenebilir.

  • Kullanıcıları Sorumlu Kılma:Kullanıcılara güvenli bilgi paylaşımı konusuyla ilgili olarak bilgilendirme yaparak, güvenlik kültürüne dahil edin.

  • DLP Çözümlerini Optimize Etme:DLP Çözümlerinin hassasiyetini ve verimliliğini arttırın. RMS(Rights Management Services) ve S/MIME entegrasyonu ile kalıcı doküman ve e-posta koruma uygulayın.

  • Veri Yönetimini İyileştirme:Kullanıcıların gönderdiği ve oluşturduğu veriyi zaman etiketi ekleyerek sınıflandırın. Bu sayede kurumunuz depolama, arşivleme veya silme sırasında mantıklı kararlar verebilir.

  • Mobil Riskleri Azaltın:Veri sınıflandırmanın yararlarından birisi de mobil iş gücünüzü de dahil ederek, mobil bilgilerin paylaşılmasında oluşabilecek risklerin en aza indirilmesinin sağlanması.

Detaylı bilgi için support@zerosecond.com.tr adresinden uzmanlarımıza başvurabilirsiniz.


Son yazılar
Arşiv