Yanlış Kişilere Gönderilmiş Bir E-posta Nelere Sebep Olabilir ?


Her gün onlarca e-posta gönderiliyor, hatta bazen yanlış kişilere yanlış postalar teslim ediliyor. Peki bu durumun veriler ve şirketler için nelere sebep olabileceği hiç düşünülüyor mu?

Hatalı e-posta adresleri sebebiyle, bir kurumun “Gizli” verilerinin başka ellere geçmesi durumunda çok korkutucu sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu temel hatanın en büyük sorumlusu ise “insan hatası” olmaya devam etmektedir. Yanlış gönderilen e-postalar ve dolayısıyla içindeki dökümanlar dünya üzerinde hiç de küçümsenmeyecek bir oranda veri sızıntısına sebep olmaktadır. Bir araştırmaya göre veri ihlallerinin 4.sırasında e-postalar bulunmaktadır

Kurumların hatalı e-posta gönderimi sebebiyle yaşayacağı maddi / manevi kayıplar bazen küçük olsa da yeri geldiğinde milyon dolarlık zararlara kadar ulaşabilmektedir. Özellikle de kişisel verilerinin kaybı, firmanın hukuki olarak zorlu bir sürece gireceği bizlere işaret etmektedir.

1- Hatalı e-posta gönderileri rakip firmalar için potansiyel bir fırsattır. Rakip firmalar bu veriler ile gerek müşterilerinin gerekse de personellerinin faydasına kullanır. Bu gönderimler yüzünden firmalar “İtibar ve Finansal Kayıplar” yaşarlar. 2- Kurumların gizli verilerinin kaybedilmesi durumunda, bu patentsiz veriler başka kişilerin kullanımına açılmakta ve büyük ticari istismarlar oluşmaktadır. Bu durum kurumların iflasına kadar giden bir süreç olabilir. Böylelikle “Fikri Mülkiyet Kaybı” yaşanmış olur.

3- E-posta yoluyla iletilen tüm “Kurum İçi ve Gizli” veriler, kurumun yaşadığı bir veri kaybıdır. Kaybedilen veriler içinde bulunacak olası “Kişisel Veriler” kurumu hukuk karşısında çok zor durumda bırakabilir. “Kişisel Verilerin Çalınması” durumu böylelikle oluşabilir.

Veri Kayıplarını Önlemek İçin;

  • Veri sınıflandırma ürünleri kullanarak, yapılandırılmamış tüm verilerin sınıflandırılması,

  • Sınıflandırılmış e-posta ve dokümanların takibi,

  • Etiketlenmiş tüm verilerin “Veri Sızıntısı Önleme” ürünleri ile izlenmesi, gerekli ise engellenmesi,

  • Sınıflandırma değerlerinin tüm çevre ürünleri ile entegrasyonu yapılması gerekmektedir.

Unutulmamalıdır, “Veri Sınıflandırma ve Bilginin Güvenli paylaşımı” kurumlardaki bilgi güvenliği ve süreçlerinin ilk adımını teşkil eder. İlk adım tamamlandıktan sonra, diğer tüm ilişkili teknolojiler başarılı şekilde hizmet sağlar ve projelerin sürekliliği sağlanabilir.

Detaylı bilgi için support@zerosecond.com.tr adresinden uzmanlarımıza başvurabilirsiniz.


Son yazılar
Arşiv