Endüstriyel Kurumlar Siber Güvenlik Vakalarını Yetkililere Bildirmiyor !


Siber suçluların endüstriyel şirketlere sızmak için karmaşık saldırı yöntemlerine başvurduğu bu dönemde, sağlam siber güvenlik politikaları uygulamak ve yönetmeliklere uymak daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Endüstriyel kurumlar GDPR’dan (General Data Protection Regulation) IEC’nin (International Electrotechnical Commission) belirlediği standartlara kadar birçok şartı yerine getirmek zorunda.

Yapılan araştırmada yönetmeliklere uyulmaması nedeniyle gelecek cezalardan ve itibar kayıplarından kaçınma isteği yatıyor. Araştırmaya katılanların yarısından fazlası (%52) yaşadıkları vakaların yönetmelik ihlaline neden olduğunu, %63’ü ise bir sızıntı olduğunda yaşanacak müşteri güveninin büyük bir sorun olduğunu belirtti. Ayrıca şirketlerin yönetmelikleri çok ciddiye aldığı, katılımcıların yalnızca beşte birinin (%21) zorunlu endüstriyel yönetmeliklere uyum sağlamadığı belirlendi.

Daha da önemlisi, şirketlerin raporlama konusunda çok istekli olmasalar da yönetmeliklerdeki taleplerin karşılanması gerektiğini çok iyi anladığı ortaya çıktı. Ankete katılanların %55’i siber güvenlik yatırım stratejilerinde uyumluluk konusunun en büyük etken olduğunu dile getirdi. Ancak prosedürlere bu derece odaklanmak şirketlerin siber güvenlik çözümlerinin kalitesine fazla güvenmesine de yol açıyor.

Bu tür saldırılardan korunmak için alınması gereken önlemler;

  • Yüksek seviyede güvenlik için özel önlemlere yatırım yapılmalıdır,

  • Veri güvenliğini sağlamak için yapılması gereken önemli şeylerden biri de IT personellerine bilgi güvenliği eğitimi ve sertifikası aldırmak ve profesyonel bir yardım almaktır,

  • Tüm verilere olan yetkilerin doğru yapılandırılması gerekmektedir,

  • IT bölümünün yapması gereken önemli şeylerden birisi de bilgilerin ve verilerin doğru bir şekilde imha edilmesidir,

  • Siber saldırılardan korunabilmenin en doğru yolu da her zaman güncel olmaktır. Şirketinizdeki bilgisayarların işletim sistemlerinin ve üzerindeki yazılımların güncel olmasına dikkat etmelisiniz.

Detaylı bilgi için support@zerosecond.com.tr adresinden uzmanlarımıza başvurabilirsiniz.


Son yazılar
Arşiv