Neden Assessment?

Gün geçmiyor ki; karmaşıklığı ve sıklığı artan siber saldırılar karşısında zarar gören kişisel veya kurumsal olarak yapılmış bir fidye haberi duymayalım. Ekonomik zararlar ile bu saldırılara karşı koruma sağlayan çok sayıda siber güvenlik teknolojisi ve yatırım alternatifinin sunulduğu, güvenlik yatırım kararlarının verilmesi sürecinde uygulanabilecek yatırım stratejileri, risklerinin belirlenmesi ve ölçülmesi, güvenlik saldırılarının maliyet ve etkisinin ölçülmesi için “Siber Güvenlik Risk Değerlendirmesi” ihtiyacı doğar.


Siz ne kadar güvenliğe dikkat ederseniz bir şeylerin gözünüzden kaçma ihtimali hep vardır. Bu kaçakları tespit etmek, dışarıdan bir bakış acısı ile tamamlamak, güvenlik zafiyetlerini ortadan kaldırmak adına proaktif bir adımdır. Saldırıları gerçekleştiren kişi veya kişilerin bilgi ve becerisi gelir sağlamak adına odaklandığı için farklı düşünme şekilleri birbirini tamamlar.

Ağınızdaki tüm donanım ve yazılımların kontrolünü sağlamak adına yapılması gerekenler;


  • Şirket kritiklik derecesine göre hangi güvenlik ürünlerinin dahil edilmesi,

  • Mevcut güvenlik ürünlerinin doğru ve dizayna uygun konfigürasyonlarının yapılıp yapılmadığı,

  • Güvenlik topolojisinin çıkartılması ve güncel tehditlere göre revize edilmesi,

  • Güncel saldırılara karşın (fidye yazılımları, DDOS gibi) sistemlerin güçlendirilmesi,

  • E-posta güvenliği ve kullanıcıların farkındalığı arttırılmalı.


Detaylı bilgi için ticket@zerosecond.com.tr adresinden uzmanlarımıza başvurabilirsiniz.

Son yazılar
Arşiv