top of page
egitim-bg.jpg

About us

How about getting to know Zero Second closely?

Currently, we provide cyber security consultancy services to corporate customers from many different sectors, and we support institutions to determine their needs and take the right steps with the right investments in the dynamically changing world of digital.

With the R&D activities we carry out in the field of cyber security within Zero Second, we develop innovative solutions with our technical knowledge and experience against cyber threats, which are of great importance on a national scale.


Our company, which has been increasing its customer portfolio every year with the mission of achieving the most complex works in the IT sector with the most practical solutions, will continue to make a name for itself with new investments in the following years.

The satisfaction of you, our valued customers and solution partners, is the most important permanent value of our company.

For this reason, we continue our work with the principle of being "always ahead of the day".

Today, while digital transformation brings many unknowns, Zero Second, which is the primary choice of users who want to take the right steps and get professional service to be one of the winners in this world, is a Cyber Security team established with 18 years of experience and expertise.
 


Zero Second Team

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Zerosecond olarak ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında politika beyanımız;

 

 

 

  • Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamak,

  • Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü kişisel veri ve bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmek,

  • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumak,

  • Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamak,

  • Sahip olduğu süreçlerde bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmak,

  • Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmek,

  • Ürün ve hizmetlerimizde, müşteri odaklı ve yenilikçi yaklaşımlarla, uygulanabilir mevcut en iyi teknikleri iş süreçlerimize dahil ederek proseslerde hizmet devamlılığı ve verimini en yüksek seviyede tutmak ,

  • Paydaşlarla ilişkilerde, yasalara ve etik kurallara bağlı kalarak; dürüst ve şeffaf davranarak verilen sözleri tutmayı, “Bilgiye Saygı”, “İnsana Saygı”, “Kişi Hak ve Mahremiyetine Saygı” ilkesiyle hareket ederek; güvenilirlik, tutarlılık erdemlerinde öncü ve örnek olmak,

  • Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere, ilgili standartlara uyum sağlamak,

  • Süreçlerinin performansının ölçümünün sağlıklı veriler, doğru metot ve sistemlerle ölçülmesi ve sürekli iyileştirmeler için girdi sağlamaktır.

bottom of page