top of page

Business Partners

Rapid1


Rapid7, yaygın bağlantıların getirdiği önemli risklerden bizleri korurken, güvenlik açıklarının birçok yönden üstesinden gelmek için sunduğu ürünleriyle tanınmaktadır. Rapid7'nin BT güvenlik çözümleri, bilinçli kararlar vermenize, güvenilir eylem planları oluşturmanıza ve ilerlemeyi izlemenize yardımcı olan görünürlük ve içgörü sağlar. Rapid7, bağlamsal tehdit analizini kullanıcılar, varlıklar, hizmetler ve ağlar arasında hızlı, kapsamlı veri toplama ile benzersiz bir şekilde birleştirerek, uyumluluk ve risk yönetimini basitleştirdi. Rapid7'nin olay algılama ve müdahale, tehdit yönetimi, danışmanlık hizmetleri, ağ güvenliğini kapsayan farklı güvenlik katmanları, Uygulama Güvenliği, analiz ve uyumluluk hizmetleri sağlar.

trapx.jpeg

YOU CAN'T PROTECT WHAT YOU CAN'T SEE. SCAN YOUR NETWORK WITH CYBERARK DNA™

It is a solution that will enable you to collect reliable and comprehensive audit information against the security risks of privileged accounts by finding privileged accounts on-premises, in the cloud and available DevOps tools, identifying all privileged passwords, SSH keys and password algorithm.

bottom of page